Aktuality

Lázeňák 2024 22/07/2024

Více zde...

Zahájení přípravy před novou sezónou 19/07/2024

Více zde...

JAK ŠEL ČAS – JARO 2024 SE STALO VELKOU HISTORIÍ ŽELEZNICKÉ KOPANÉ 02/07/2024

Více zde...

Áčko zakončí sezonu v sobotu ve Vysoké 14/06/2024

Více zde...

Áčko naposledy v této sezóně doma 07/06/2024

Více zde...

Béčko v sobotu v Nemyčevsi 07/06/2024

Více zde...

FINÁLE POHÁRU JE TADY!! 04/06/2024

Více zde...

Historie

Ve druhé polovině předminulého století došlo se vznikem různých společenských spolků i k založení tělocvičné jednoty v naší obci. První zmínky o tom se váží k roku 1890, ale jako oficiální datum založení železnického Sokola se uvádí 13. září 1896, kdy se konala ustavující valná hromada. Na ní byl do čela jednoty zvolen starosta p. Karel Malý a náčelníkem Bohumil Malý.

Sokolská činnost se vcelku čile rozvíjela a na čas ji ochromila až I. světová válka. V dubnu 1932 se začalo s výstavbou sokolovny a již 14. srpna byla budova předána do užívání. V období II. světové války opět nastal částečný útlum a sotva se po válce tělovýchova v Železnici vzchopila, zasáhla do jejího vývoje nucená výměna funkcionářů v padesátých letech.

V roce 1998 byla obnovena činnost Tělocvičné jednoty Sokol - tím se podařilo vrátit Železnici budovu sokolovny, které v minulosti nebyla ze strany TJ ani obce věnována péče , jakou by si zasluhovala. Dnešní situace je ale naštěstí podstatně lepší. Město převzalo budovu sokolovny do své péče a budova se postupně opět stává pýchou obce.